Over deze blog

Het Science Centre Delft is de plek waar Technologie & Wetenschap van de TU Delft en het algemene publiek elkaar ontmoeten! Het Science Centre Delft beoogt iedere bezoeker, jong of oud, bewust te maken wat techniek & wetenschap voor hen betekent in de maatschappij! Het vervult een brede geïntegreerde communicatieve functie waardoor thema's van de TU Delft; leefomgeving, energie, infrastructuur en gezondheid, tastbaar en aansprekend onder de aandacht worden gebracht.

Website: Science Centre Delft
E-mail: blog-sc@tudelft.nl

Disclaimer

De meningen geuit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

CoRncrete – één van de winnaars van de KIVI Student Prototype Award

Yask Kulshreshtha, masterstudent aan de faculteit Civiele Techniek, is één van de winnaars van de KIVI Student Prototype Award.

Zijn idee is het om met maizena, zand, water en olie een duurzaam bouwmateriaal te maken.

cylindrical sample of coRncrete. the notch is because of the shape of mould. the material is liquid initially and then hardens in microwave

YouTube Preview Image
Be Sociable, Share!

Comments are closed.

© 2011 TU Delft