Over deze blog

Het Science Centre Delft is de plek waar Technologie & Wetenschap van de TU Delft en het algemene publiek elkaar ontmoeten! Het Science Centre Delft beoogt iedere bezoeker, jong of oud, bewust te maken wat techniek & wetenschap voor hen betekent in de maatschappij! Het vervult een brede geïntegreerde communicatieve functie waardoor thema's van de TU Delft; leefomgeving, energie, infrastructuur en gezondheid, tastbaar en aansprekend onder de aandacht worden gebracht.

Website: Science Centre Delft
E-mail: blog-sc@tudelft.nl

Disclaimer

De meningen geuit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Kick-off Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland

Financiële impuls voor Wetenschap & Technologie op de basisschool

Op vrijdag 10 april gaf het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid Holland (EWTZH) in het Science Centre Delft het startschot voor de uitvoering van hun actieplan om wetenschap en technologie (W&T) in het primair onderwijs te stimuleren. De penvoerder van het EWTZH, Wim Schut van SCO Delft, ontving in het kader van het door ministerie van OCW gefinancierde programma Kiezen voor Technologie, een bedrag van € 1.348.585,– om schoolbesturen, scholen en leraren aan te sporen om meer aandacht te geven aan W&T in hun onderwijsprogramma.

Schoolbesturen slaan handen ineen
Het EWTZH onderschrijft de ambitie van het Techniekpact en de PO-Raad dat alle basisscholen in 2020 W&T structureel in het onderwijsprogramma hebben opgenomen. Tien schoolbesturen uit de regio hebben zich verbonden aan het EWTZH om concrete invulling te geven aan deze doelstelling. Het EWTZH zet zich in om in ieder geval 451 leerkrachten te professionaliseren, 294 scholen te stimuleren om W&T op te nemen in hun beleidsplan en roept schoolbesturen op om deel te nemen aan het netwerk voor kennisuitwisseling.

EWTZH
Binnen het EWTZH bundelen schoolbesturen, wetenschapsknooppunten, pabo’s, bedrijfsleven en Science Centra hun krachten om scholen en schoolbesturen te ondersteunen bij het invoeren en op hoger niveau brengen van Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs. Scholen kunnen bij het EWTZH terecht voor scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en (financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum.

kickoff_expertisecentrum_01    kickoff_expertisecentrum_02    kickoff_expertisecentrum_03

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2011 TU Delft