Over deze blog

Het Science Centre Delft is de plek waar Technologie & Wetenschap van de TU Delft en het algemene publiek elkaar ontmoeten! Het Science Centre Delft beoogt iedere bezoeker, jong of oud, bewust te maken wat techniek & wetenschap voor hen betekent in de maatschappij! Het vervult een brede geïntegreerde communicatieve functie waardoor thema's van de TU Delft; leefomgeving, energie, infrastructuur en gezondheid, tastbaar en aansprekend onder de aandacht worden gebracht.

Website: Science Centre Delft
E-mail: blog-sc@tudelft.nl

Disclaimer

De meningen geuit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Geen succesvolle innovatie zonder communicatie

Studeren aan de TU Delft biedt veel ruimte om je kennis te verdiepen en te verbreden. Om studenten de mogelijkheid te bieden dit buiten hun gekozen studierichting te doen is de minor in het leven geroepen. De minor duurt 2 kwartalen. Studenten werken in deze tijd aan bijzondere projecten om andere aspecten van de wereld van de techniek te zien en te beleven. Een van de minors die in het Science Centre zitten zijn is de minor Communication Design for Innovation

In een snel veranderende maatschappij waarin technische ontwikkeling centraal staat wordt er van een ingenieur meer verwacht dan alleen inhoudelijke kennis en technische vaardigheden. Dat is in een zin waar de minor ‘Communication Design for Innovation (CDI)’ voor staat. Toekomstige ingenieurs hebben namelijk ook oog voor het vormgeven van samenwerking in multidisciplinaire teams. Zij weten hoe communicatie bijdraagt aan die samenwerking en wat daar de kansen en valkuilen van zijn. Effectieve communicatie is de katalysator die een goed idee leidt naar succesvol idee.

minor communications 2015, 495

Dit jaar bestaat de minor CDI uit 48 studenten die in multi-disciplinaire teams van 5 studenten  in het Communication-Lab(C-lab), werken. Elk van deze 10 groepen werkt aan een reële case uit het bedrijfsleven, waarin allerlei aspecten binnen en buiten bedrijven op het gebied van communicatie aan bod komen Het is bijvoorbeeld van belang dat binnen bedrijven op zodanige manier wordt gecommiceerd dat elke belanghebbende partij elkaar kan begrijpen als het gaat om fascinaties, doelen en procedures. Dit is in veel gevallen een uitdaging omdat niet alle achtergrondkennis en belangen van partijen gelijk zijn..  In deze cases uit de praktijk leren de studenten hoe je communicatieprocessen en -middelen voor alle fasen van een innovatieproces waarin samenwerken centraal staat, kunt ontwerpen.
minor communications 2015 - 4, 495

Naast inzichten en de psychologie en de sociologie van samenwerken, verdiepen de studenten zich ook in de ontwikkeling van professionele identiteit. Belangrijk om te weten wie en wat je bent als ingenieur en hoe dit in multidisciplinaire teams tot ontwikkeling komt. In de verschillende spellen die de studenten hebben ontwikkeld wordt de ontwikkeling van die professionele identiteit zichtbaar en tastbaar.

minor communications 2015 - 2, 495

Kijk hier voor meer informatie.

 

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2011 TU Delft