Over deze blog

Het Science Centre Delft is de plek waar Technologie & Wetenschap van de TU Delft en het algemene publiek elkaar ontmoeten! Het Science Centre Delft beoogt iedere bezoeker, jong of oud, bewust te maken wat techniek & wetenschap voor hen betekent in de maatschappij! Het vervult een brede geïntegreerde communicatieve functie waardoor thema's van de TU Delft; leefomgeving, energie, infrastructuur en gezondheid, tastbaar en aansprekend onder de aandacht worden gebracht.

Website: Science Centre Delft
E-mail: blog-sc@tudelft.nl

Disclaimer

De meningen geuit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Nieuwe workshops voor 2- en 3vwo

Ook dit jaar hebben we nieuwe workshops ontwikkeld. Design-IT & Droge voeten… of niet? zijn bedoeld voor 2- en 3vwo. Je kunt je als school aanmelden onder educatie-sciencecentre@tudelft.nl.

Design-IT

Kun jij nog zonder internet? Nu en in de toekomst krijgt internet een steeds grotere rol: bedrijven plaatsen er hun advertenties, anderen verdienen er miljoenen met innovatieve en creatieve ideeën. Kennis over hoe internet werkt en hoe je zelf websites kunt bouwen, wordt dus steeds belangrijker. Dat is precies wat we tijdens deze workshop gaan doen: naast leren over internet gaan de leerlingen zelf aan de slag met het ontwerpen en bouwen van een website in de programmeertalen HTML en CSS.

Droge voeten….of niet?

Nederlanders zijn dijkenbouwers. In de afgelopen 2000 jaar hebben we in Nederland meer dan 17.000 kilometer dijken gebouwd. Zonder deze dijken zou bijna half Nederland regelmatig onder water staan. Bij het bouwen moet niet alleen rekening worden gehouden met dreiging vanuit zee, maar ook vanuit de rivieren in het binnenland. Nederlanders zijn over de hele wereld actief om dichtbevolkte deltagebieden te beschermen tegen overstromingen. De meeste dijken zijn gemaakt met de grond die plaatselijk aanwezig was. Maar op sommige plekken hebben ingenieurs vernuftige kunstwerken gemaakt, zoals de beweegbare Oosterscheldekering in Zeeland en de Maeslantkering in Rotterdam.

In het Waterlab van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen krijgen de leerlingen tijdens een interactieve demonstratie een goed beeld van waar je op moet letten bij het ontwerp van een dijk en hoe deze in de praktijk wordt aangelegd. Daarna gaan ze in kleine groepjes zelf aan de slag en ontwerpen en bouwen ze met verschillende materialen een dijk. Aan het eind van de expeditie wordt getoetst of de dijk het water kan keren. 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2011 TU Delft