Over deze blog

Het Science Centre Delft is de plek waar Technologie & Wetenschap van de TU Delft en het algemene publiek elkaar ontmoeten! Het Science Centre Delft beoogt iedere bezoeker, jong of oud, bewust te maken wat techniek & wetenschap voor hen betekent in de maatschappij! Het vervult een brede geïntegreerde communicatieve functie waardoor thema's van de TU Delft; leefomgeving, energie, infrastructuur en gezondheid, tastbaar en aansprekend onder de aandacht worden gebracht.

Website: Science Centre Delft
E-mail: blog-sc@tudelft.nl

Disclaimer

De meningen geuit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posts in category Partners en sponsors

Partners en sponsors

http:// 
          www.gemeentedelft.nl                               www.otc-haaglanden.nl   
i
         ht       tnl             
i

                         
      www.berkelaarmrt.com
                                     www.studiokuppens.nl
                       df  
www.bureaucassandracarmio.nl                         www.fonds1818.nl

 
                               
www.mondriaanfoudation.nl                      kasper.snijder@infinious.com
l
                     
www.boschrexroth.nl                                             www.rpp.nl          

 

       gf 

Ontwerp sessie ietsenmakers 2 februari

YouTube Preview Image

De ietsenmakers hebben tijdens een brainstormsessie op 2 februari met de ontwerper nagedacht over het ontwerp van de Amazing Technology. Met rode en groene stickers hebben zij aangegeven wat aangepast dient te worden of behouden moet blijven.

Missie en visie Science Centrum TU Delft

 

 

 

I

I

‘De TU Delft binnenste buiten’

Het Science Centre Delft fungeert als podium en ontmoetingsplek voor studenten, wetenschappers en algemeen publiek! De uitgangspunten zijn echte interactie, inspiratie, creativiteit en actualiteit waarbij ‘ontwerpen’ en ‘de mens’ centraal staan. Het Science Centrum is het visitekaartje van de TU Delft en heeft als doel de bezoekers te informeren over de rol van techniek in de maatschappij gebaseerd op onderzoek dat aan de TU Delft plaatsvindt.
Het unieke aan het Science Centre Delft is dat de bezoekers vooral zélf kunnen onderzoeken, ontwerpen en maken! Het Science Centre is zeer bijzonder omdat alle proefopstellingen (exhibits) ontwikkeld en gebouwd worden met studenten en wetenschappers van de TU Delft. De ideeen en onderzoeken zijn vaak de basis van een exhibit die in het Science Centrum staat!  

Doelgroepen

Het Science Centre is er voor iedereen. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het onderwijs voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 t/m 16 jaar. Naast het het creeeren van een ontmoetingsplek voor algemeen publiek met studenten en wetenschappers biedt het Science Centre uitstekende mogelijkheden voor o.a. de overheid en het bedrijfsleven om vergaderingen te combineren met een bezoek aan het Science Centrum.

Het Science Centre biedt o.a. de mogelijkheid om symposia, vergaderingen, lezingen, afstudeerborrels, verjaardagsfeesten, congressen, presentaties en evenementen te organiseren.

‘De homespot van studenten en wetenschappers’

 • Het Science Centre is een algemeen integraal onderdeel van de TU Delft;
 • Het Science Centre is een intern netwerk-knooppunt, podium of platform waar studenten, wetenschappers en overige medewerkers elkaar ontmoeten; 
 • Het Science Centre faciliteert TU opleidingen (minors);
 • Het Science Centre is de plek waar innovaties en projecten aan de pers gepresenteerd kunnen worden;
 • Het Science Centre biedt een alternatieve werkplek waarbij studenten en wetenschappers gebruik kunnen maken van verschillende werkplaatsen en ‘labs’;
 • De studenten en wetenschappers ontwerpen de proefopstellingen (exhibits) in het Science Centre.

‘De interface naar de maatschappij’

 • Het Science Centre is een regionaal, leuk, interactief, technisch en wetenschappelijk doe- en onderzoekscentrum voor jong en oud, gebaseerd op onderzoek van de TU Delft;
 • Een wetenschaps- en netwerkknooppunt gericht op scholen, onderwijsgevenden en talentontwikkeling; 
 • Een kennis- en ontwikkelplatform; het bundelen van de kennis en ervaring van betrokken partners en hun doelgroepen om te komen tot verdere ontwikkeling van de activitieten en projecten van wetenschap en techniek voor het basisonderwijs;
 • Een presentatie- en congrescentrum voor de zakelijke markt;
 • Een plek om zichtbaarheid van wetenschap en techniek te vergroten; het creeeren van een omgeving waar iedereen zich een beeld kan vormen van de mogelijkheden die wetenschap en techniek hen biedt;
Het Science Centre Delft opent haar deuren voor de bezoekers in het najaar van 2010. De ontwikkelingen van de opbouw van het Science Centre zijn te volgen op deze weblog. 
 
© 2011 TU Delft